เมนูหลัก
  
               ระบบสารสนเทศ
 เครือข่ายสังคมนักวิจัย


 
ข้อมูลข่าวสารศิษย์เก่า                                                                               
 

 

ขอแสดงความยินดีกับ นายสอารี แวนาแว ได้รับมอบเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศคนดีศรีสาธารณสุข กลุ่มข้าราชการ ประจำปี 2559

ขอแสดงความยินดีกับ นางจุฑารัตน์ บุญพา ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ได้รับรางวัลบุคคลากรสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2558

 

ขอแสดงความยินดีกับ นส.สุดารัตน์  อารมณ์ฤทธิ์ อ่านต่อ >>

*****************************************************************************

เรื่องขออนุญาตให้บัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2557 เข้ารับพระราชทนปริญญาบัตร
ว.1145 จังหวัดพัทลุง
ว.1146 ผอ.สถาบันเด็กแห่งชาติ
ว.1147 ผอ.สถาบันโรคทรวงอก
ว.1148 ผอ.รพ.ราชวิถี
ว.1149 ผอ.สถาบันสิรินธร
ว.1150 จังหวัดชุมพร
ว.1151 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ว.1152 จังหวัดยะลา
ว.1153 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ว.1154 จังหวัดปัตตานี
ว.1155 จังหวัดสงขลา
ว.1165 รพ.พัทลุง

 

 
        Link ที่เกี่ยวข้อง
  
        วิทยาลัยในเครือข่าย