เมนูหลัก
  
               ระบบสารสนเทศ
 เครือข่ายสังคมนักวิจัย


 
 
 


 

เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ


*พระราชประวัติสมเด็จย่า*         *พยาบาลต้นแบบ -ดีเด่น*                           *My Sis*


  อบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
ขอเชิญ เข้าร่วมอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป
(การรักษาโรคเบื้องต้น)

-กำหนดการโครงการฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ
-ใบสมัครเข้าร่วมอบรม
- แผ่นพับ

 
ประชาสัมพันธ์     
 

ประชาสัมพันธ์บุคคลทั่วไป

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560
ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา

ประกาศ การรับย้าย/โอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง วิทยาจารย์ ระดับ ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน)
ประกาศ การเก็บเงินบำรุงและค่าเล่าเรียนของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
ประกาศค่าใช้จ่ายของนักศึกษาทุกชั้นปี ปีการศึกษา 2560

ขอเชิญ เข้าร่วมอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป
(การรักษาโรคเบื้องต้น)

-กำหนดการโครงการฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ
-ใบสมัครเข้าร่วมอบรม
- แผ่นพับ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เฉพาะงบลงทุน
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้าง)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

 
        Link ที่เกี่ยวข้อง
  
        วิทยาลัยในเครือข่าย