เมนูหลัก
  
               ระบบสารสนเทศ
 เครือข่ายสังคมนักวิจัย


 
 
  

เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ


*พระราชประวัติสมเด็จย่า*         *พยาบาลต้นแบบ -ดีเด่น*                           *My Sis*


ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560
(1 พฤษภาคม - 23 สิงหาคม 2560)

***.แผ่นพับหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 2

 
ประชาสัมพันธ์     
 

ประชาสัมพันธ์บุคคลทั่วไป

ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ ในระบบคัดตรงจากพื้นที่ (รอบ 2)
ปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2560
ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา

ประกาศ การเก็บเงินบำรุงและค่าเล่าเรียนของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
ประกาศค่าใช้จ่ายของนักศึกษาทุกชั้นปี ปีการศึกษา 2560

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เฉพาะงบลงทุน
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้าง)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

 
        Link ที่เกี่ยวข้อง
  
        วิทยาลัยในเครือข่าย